💢 เรียนกับคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      คอร์สเรียนออนไลน์โดยจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจแสวงหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ กำหนดการเข้าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา โดยผู้เข้าเรียนจะได้รับ Certificate of Completion เมื่อเข้าเรียนผ่านเกณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา 

💢 คอร์สเรียน Digital Skill

       เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้และทักษะดิจิทัล เป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินงานโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย คอร์สที่เปิดสอนมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน ลงมือทำ หรือเทคนิคในขั้นสูง ที่สำคัญคือฟรี พร้อมได้ใบรับรอง (Certificate) อีกด้วย ตัวอย่างคอร์สเรียนที่น่าสนใจ เช่น

      คอร์สเรียนออนไลน์นี้เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนสามารถสมัครเรียนได้ฟรี มีหลักสูตรมาก มายเหมาะกับคนทุกวัย ตั้งแต่เด็กประถม ครอบคลุมไปถึงระดับมหาวิทยาลัย และมีหลักสูตรเฉพาะด้านที่เหมาะกับวัยทำงานให้เลือกทดสอบฝีมือและพัฒนาทักษะ โดยจะมีวิดีโอสรุปความรู้มาให้เข้าใจง่าย ก่อนทำแบบทดสอบกันอีกด้วย